چرا روی کیک تولد 
شمع روشن میکنند؟؟؟

راز شمع چیست؟ 
عالم خلقت اگه تجزیه شود به چهار عنصر میرسیم:

 آب...     آتش...
باد...      خاک...

ودر دل این چهار عنصر شعور الهی وجود دارد...

اگه موقع دعا کردن جایی باشیم که این چهار عنصر وجود داشته باشند استجابت دعا به شدت اتفاق می افتد...

شمعی که میسوزد این چهار عنصر رو با 
هم دارد:

موم شمع: خاک
شعله شمع: آتش
دود شعله: باد
موم ذوب شده: آب

وقتی موقع دعا کردن به شمع در حال سوختن نگاه میکنید به شعور الهی متصل تر میشوید...

و دعا به راحتی به عالم بالا میرود و به استجابت میرسد اگه با قوانین 
خیر هماهنگ باشد...

راز شمع اینست....

برای همین در محراب ها و مکان های مقدس برای دعا کردن شمع روشن میکنند و روی کیک تولد شمع میگذارند و لحظه ی فوت کردنش میگویند
 آرزو کنید...!!!

عشق الهی همراهتان
الهی امین...

"دکتر الهی قمشه ای"
🌺🍃🌺