گاهی وقت ها

یک شاخه گل
معجزه میکند،

محبت را 🌹

هرچقدر کم باشد
دست کم نگیرید

تقدیم با احترام
 به همه دوستان عزیز❣️


hhttp://telegram.me/likethi